Rabu, 25 Mei 2016

Konstrukcja ogrodzenia Winylowe na plot i bramkę sztachetowa nie zada pozwolenia na to oraz zgłaszania tego faktu do urzędu prócz wyjątkowych przypadków.

Projekotwanie ogrodzenie z PCV na plot i bramkę ze sztachet nie potrzebuje zezwolenia na budowę ani zawiadamiania tego faktu gminie wyjąwszy wyjątkowe przypadki.

Ogrodzenie PCV na ogrodzenie i bramkę ogrodzeniowa nie przewyższające wielkości 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przylegającymi nieruchomościami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to tez ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami generalnymi)
  2. stawianie ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia wznoszenia ogrodzenia PVC na plot i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym ewentualnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno określać rodzaj ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego montażu a także zaplanowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Prócz zgłoszenia trzeba doczepić oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w celach budowlanych i o ile jest to potrzebne przez starostwo szkic ogrodzenia.

Niekiedy do stawiania balustrady z plastyku na plot i bramę sztachetowa zadane są specjalne uzgodnienia tj. np. akceptacja zarządcy drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę płotu można zacząć po 30 dobach od czasu zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile urząd nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane sztachety Winylowe na plot i bramę ze sztachet jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku jak planowane ogrodzenie z plastiku na ogrodzenie i bramkę ze sztachetmoże zagrażać bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia nieodzowne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar